Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje, za območje občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva