Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobreve, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec

Predpisi, na katere predpis vpliva