Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Krvavec

Predpisi, na katere predpis vpliva