Obvezna razlaga točke (1.2.1) 10. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje ter Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec

Predpisi, na katere predpis vpliva