Tehnični popravek zadnjega odstavka 37. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec

Predpisi, na katere predpis vpliva